HR-afdeling - Andor van Hek

“Geen eigen HR-afdeling? Dan regelt Arbo Zuid de HR ondersteuning.”

Andor van Hek

“Arbo wordt door dienstverleners meestal klassiek aangevlogen. Een medewerker valt ziek uit, waarna de arbodienst de medewerker terug naar de werkvloer begeleidt. Bij zo’n 80% van de medewerkers is onduidelijk waarom een werknemer verzuimt. Een klassieke benadering werkt dus niet. Bij Arbo Zuid kijken we daarom veel breder naar gedrag. Wat speelt er precies bij de medewerker? Belangrijk is dat wij zoveel mogelijk weten. Breder kijken is dus ook een bredere rol vervullen, veel meer gericht op de persoon.”

“Een klant van ons uit Helmond had bijvoorbeeld geen eigen HR afdeling, maar wel bijna 80mensen in dienst. Wij pakken dan op de locatie de HR-rol op. Dan zitten we dicht bij de medewerkers en de bedrijfsvloer, en zijn we veel beter in staat om een plan van aanpak te maken dat 100% past bij de medewerkers. Hierdoor hebben wij en dus ook onze klanten alles in 1 dak. Het dichtbij willen zijn is precies de reden waarom we alleen met bedrijven uit de regio werken. Onze formule is weliswaar overal toepasbaar, maar werkt uitsluitend als je fysiek dichtbij bent. Wij willen graag onze klanten kennen. Dat is een voorwaarde voor ons succes.”

Regionaal karakter
We zijn bekend met veel bedrijven uit de regio en delen zoals de meeste van onze klanten de ‘Brabantse’ manier van denken.
Empatisch vermogen
Benadert ‘het vak’ vanuit een onderscheidende invalshoek. pro-actief vanuit de zorg voor werkgevers en werknemers.
Gericht op Samenwerking
Samen optrekken met gelijkwaardigheid als vertrekpunt Gericht op empowerment (het product ownership blijft bij de klant)
Duurzaam
Oplossingen zijn duurzaam op alle vlakken. In samenwerking, aanpak en resultaat.

Nog een succesverhaal

Teststraat - Andor van Hek

Succesverhalen waar we trots op zijn

“We hebben aan het begin van de corona crisis meteen doorgepakt en een eigen teststraat ingericht…” Andor van Hek

“Wat onze klanten echt helpt is dat wij meedenken, flexibel zijn én doortastend. Al in de beginperiode van corona uitbraak hebben we in Helmond bijvoorbeeld zelf een Covid-teststraat geopend, exclusief voor onze klanten. We zagen steeds vaker werknemers langdurig uitvallen doordat de teststraat bij GGD overbelast was en dat terugkoppelingen vaak 2 dagen duurden.

Dankzij de teststraat maken klanten op de dag zelf een afspraak voor hun medewerker, testen en krijgen voor het einde van de dag de uitslag. Zo minimaliseren werkgevers vertraging en dat scheelt enorm in de kosten.”

lees meer >